Provozní řád

1) Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup osobám mladším 15 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Minimální věk hráče je 8 let. Doprovázející osoba ručí za škody způsobené dětmi. 

2) Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád. 

3) Všichni návštěvníci herny jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

4) Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného herního času.

5) Do herní zóny je vstup povolen pouze bez obuvi.

6) V prostorách herny se nekouří. Obsluha může odmítnout poskytnutí služby osobám podnapilým, zapáchajícím, chovajícím se nevhodně, agresivně, pod vlivem drog, apod. 

7) Hráči jsou povinni jednat tak, aby nepoškozovali a neznečišťovali prostory a vybavení studia. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny.